Vítejte na webu bruntálské farnosti

  •  
  • Bruntál
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále
  • Chrámová loď farního kostela Nanebevzetí Panny Marie
  • Náhrobky pánů z Vrbna ve farním kostele v Bruntále
  • Kostel Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu
  • Filiální kostel ve St.Městě u Bruntálu
  • Vzácné malby z poloviny 15.st.v sakristii kostela ve St. Městě
  • Farní kostel sv. Michaela v Roudně
  • Farní kostel sv. Michaela v Moravském Kočově
Vytisknout

Spojení v modlitbě.

Napsal Administrator on .

Milí farníci.

 

Od vyhlášení nouzového stavu v naší zemi, za vás všechny každý den v 10,00 sloužím soukromou mši svatou, při které vás všechny odevzdávám do náruče Božího milosrdenství. 

 

Chcete-li, můžete se v duchu připojit a v modlitbě "Otče náš" vytvořit silné spojení pokoje, vroucí  lásky, bezbřehé víry a trvalé naděje.

 

Pamatujte, že pro opravdovou lásku není žádná pohroma překážkou ale další výzvou ke svědectví a následování Pána, proto se ničeho nebojte a žijte se všemi nejbližšími vším, co ještě pořád máme a dostáváme.

 

Bůh vám žehnej.

 

V pokorných modlitbách za vás všechny

P. Dariusz

Kdo by chtěl shlédnout bohoslužbu online, zde je odkaz na webové stránky farností, které mše vysílají po internetu.

www.mseonline.cz

 

 

 

Vytisknout

Mimořádná změna bohoslužeb

Napsal Administrator on .

 

MIMOŘÁDNÉ OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VŠECH BOHOSLUŽEB

 

Drazí farníci, bratři a sestry v Kristu.

Vzhledem k mimořádným událostem a na základě nouzového stavu, ve které se naše společnost nařízením vlády ze dne 12. 03. 2020 nachází, vám sdělujeme, že jsme nuceni respektovat nařízení vlády, ČBK a sídelního biskupa Františka Václava Lobkowicze.

 

VŠECHNY BOHOSLUŽBY V BRUNTÁLSKÉM FARNÍM KOSTELE, I V OSTATNÍCH FARNOSTECH V NAŠÍ SPRÁVĚ

JSOU AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY.

 

V případě zájmu o svátost smíření jsme vám k dispozici na farním úřadě, popř. na mobilním telefonu 777 614 084 pro domluvení času.   

 

Děkujeme za pochopení.

 

V modlitbách vaši duchovní.