Vítejte na webu bruntálské farnosti

 •  
 • Bruntál
 • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále
 • Chrámová loď farního kostela Nanebevzetí Panny Marie
 • Náhrobky pánů z Vrbna ve farním kostele v Bruntále
 • Kostel Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu
 • Filiální kostel ve St.Městě u Bruntálu
 • Vzácné malby z poloviny 15.st.v sakristii kostela ve St. Městě
 • Farní kostel sv. Michaela v Roudně
 • Farní kostel sv. Michaela v Moravském Kočově
Chyba
 • Chyba při nahrávání kanálu
Vytisknout

Pozvání k Bruntálskému betlému

Napsal Administrator on .

Srdečně vás zveme k Bruntálskému betlému, který se již stává pro svou krásu a jedinečnost unikátem našeho kraje. Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v kapli sv. Kříže se na ploše 38m2 rozkládá kompozice budov a pohyblivých sekcí, která vás svou neotřelou jemností, lidovostí, originalitou a smyslu pro detail, přiblíží tajemství betlémské události. V kostele se nachází i kronika betléma, do které můžete zachytit své dojmy a postřehy, které tvůrce a stavitele betléma obohacují a inspirují k další tvorbě. V loňském roce navštívilo betlém přes 5 tisíc návštěvníků! V letošním roce naleznete opět novou sekci - Pivovar s hostincem

Betlém bude přístupný od úterý 25.12.2018 do úterý 1.1.2019 každý den 10,00 - 12,00 a 13,30 - 17,30 hodin; a 15 min před a po každé bohoslužbě.

Děkujeme za vaši návštěvu i vaše dary pro Bruntálský betlém, ze kterých můžeme betlém i nadále udržovat a rozšiřovat.

Těšíme se na Vás.

František Nedomlel řezbář a Karel Peschke stavitel.

      

Vytisknout

Vítejte!

Napsal Administrator on .

Římskokatolická farnost Bruntál je tvořena společenstvím přibližně dvou set věřících kolem farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále. Najdete ji na severovýchodě naší republiky na úpatí Jesenických hor. Je součástí ostravsko-opavské diecéze a ve své správě má 4 další farnosti, 11 kostelů (3 kostely v Bruntále, 8 dalších v přilehlých obcích) a 2 fary. Kostely jsou v městech a obcích Bruntál, Oborná, Staré Město u Bruntálu, Uhlířský vrch u Bruntálu, Karlova Studánka, Mezina, Dlouhá Stráň, Moravskoslezský Kočov, Jelení, Roudno. Farnost byla od svého vzniku ve 13. století spravována diecézními kněžími, od 1. pol. 17. století správu farnosti převzal Řád německých rytířů.

Důležitým místem setkávání a různých aktivit farnosti (např. pravidelná výuka náboženství, společenství mládeže, pěvecké sbory) i její administrativy je budova fary. Ta je zároveň i řeholním domem, tj. místem života komunity České provincie Německého řádu.

Ve farnosti mohou působit i další řády a kongregace. U nás to byly až do roku 2011 Chudé školské sestry naší Paní, které se staraly o výuku náboženství dětí a mládeže. Dnes zajišťuje výuku náboženství slečna Ing. Anna Balintová, katechetka.