Vítejte na webu bruntálské farnosti

 •  
 • Bruntál
 • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále
 • Chrámová loď farního kostela Nanebevzetí Panny Marie
 • Náhrobky pánů z Vrbna ve farním kostele v Bruntále
 • Kostel Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu
 • Filiální kostel ve St.Městě u Bruntálu
 • Vzácné malby z poloviny 15.st.v sakristii kostela ve St. Městě
 • Farní kostel sv. Michaela v Roudně
 • Farní kostel sv. Michaela v Moravském Kočově
Vytisknout

Mimořádné oznámení k pozvolnému uvolňování omezení.

Napsal Administrator on .

 

Bratři a sestry, milí farníci.  

 

Nařízením  Vlády ČR se od pondělí 23. 11. 2020 mění omezení týkající se bohoslužeb. Podle tohoto nařízení je od 23. 11. možná na bohoslužbách, svatbách a pohřbech účast max. 20 osob. Podmínkou jsou roušky, rozestupy 2metry a desinfekce rukou.

 

 

Po zvážení výše uvedených opatření jsme se rozhodli, že budou od středy 25. 11. 2020 veřejné bohoslužby ve farním kostele v Bruntále obnoveny a konány takto:  

 1. V týdnu středa, pátek - 17,00 za přítomnosti max. 20 věřících, nebo podle aktuálního stupně tabulky PES. Ostatní budou vpuštěni do kostela pouze po uzavřenou mříž.

 2. V neděli bude sloužena mše svatá v 9,00 za přítomnosti max. 20 věřících, nebo podle aktuálního stupně tabulky PES. Ostatní budou vpuštěni do kostela pouze po uzavřenou mříž.

 3. Pro věřící stále platí dispens od účasti na nedělních bohoslužbách s možností sledovat přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase. 

 

PRAVIDLA PRO REALIZACI BOHOSLUŽEB A HYGENICKÁ OPATŘENÍ: 

 • Při mši svaté není povolen zpěv věřících.

 • V bohoslužebném prostoru musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob)

 • Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují ruce na k tomuto účelu označeném, vymezeném a připraveném místě.

 • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.

 • Eucharistii věřící přijímají pouze „na ruku“.

 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.

 • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty a pohřby. 

 

O DALŠÍM VÝVOJI VÁS BUDEME PRŮBĚŽNĚ INFORMOVAT

 DĚKUJEME ZA TRPĚLIVOST A POCHOPENÍ 

VAŠI DUCHOVNÍ

 

 

 

Vytisknout

Revitalizace kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě

Napsal Administrator on .

 

Revitalizace kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě

Hlavní předmětem projektu je stavební a restaurátorská obnova kostela. Zahrnuje nejnutnější části, které potřebují obnovu pro další zachování památky – krov a střechu včetně hromosvodu, vnější omítky, okna, dveře, elektroinstalaci, kompletní dořešení gotické sakristie (dřívějšího presbytáře s odhalenými gotickými malbami) a restaurování románského vstupního portálu.

Projekt řeší havarijní stavebně-technický stav památky – havarijní stav je především střechy a také omítek a výplní otvorů.

Projekt řeší vytvoření nové expozice v interiéru kostela prezentující historický vývoj kostela a zjištěné objevy.

Projekt řeší zvýšení bezpečnosti a zajištění ochrany památky tím, že je v rámci projektu instalováno elektronické bezpečnostní zařízení proti neoprávněnému vniknutí a poškození a také elektronické požární hlásiče.

Předpokládané celkové náklady projektu jsou 16,5 mil. Kč, z toho dotace činí 15,6 mil. Kč.

Další články...