Vytisknout

Mše sv. po novém ustanovení vlády ČR.

Napsal Administrator on .

NA ZÁKLADĚ NOVÉHO USTANOVENÍ VLÁDY ČR Z 30. DUBNA  A NA DOPORUČENÍ ČBK, SE OD 11. KVĚTNA BUDOU MOCI ZA URČITÝCH PODMÍNEK KONAT VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY.

 

Proto budou bohoslužby ve farním kostele v Bruntále konány takto:

  1. MŠE SV. SE OD SOBOTY 16. 5. 2020 OBNOVUJÍ V OBVYKLÉ ČASY, tzn. sobota Karlova Studánka 16,15, Bruntál 18,30 s nedělní platností, neděle 9,00 dopoledne, Roudno 11,00 hodin. V týdnu: úterý, čtvrtek 8,00; středa, pátek 17,00.

  2. Do 31.5. bude pro věřící bude i nadále platný dispens od účasti na nedělních bohoslužbách s možností sledovat přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase.

 

PRAVIDLA PRO REALIZACI BOHOSLUŽEB A HYGENICKÁ OPATŘENÍ:

 

  • V bohoslužebném prostoru musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob)

  • Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydezinfikují ruce na k tomuto účelu označeném, vymezeném a připraveném místě.

  • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.

  • Eucharistii věřící přijímají pouze „na ruku“.

  • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.

  • Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče.

  • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.

 

DĚKUJEME ZA TRPĚLIVOST A POCHOPENÍ

VAŠI DUCHOVNÍ