Vytisknout

Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále

Napsal Administrator on .

Druhá etapa generální opravy varhan ve farním kostele v Bruntále, byla zahájena v 1.4. r. 2022, zároveň probíhá druhá část mimořádných kostelních sbírek a darů.

 

Ke dni 28.06.2022 jsme již formou darů při mimořádných sbírkách v kostele

získali částku 508 700,- Kč. Srdečně děkujeme všem za podporu.

 

Podpisu smlouvy o dílo s varhanářskou firmou s licencí předcházela řada složitých jednání, posudků, prohlídek a konzultací nad stavem varhan a způsobu opravy. Současny stav varhan je i po menších opravách z přechozích let /poslední 2006/ ve velmi špatném stavu, kdy mnohé rejstříky již řadu let nehrají a další postupně kolabují.

Proto jsme přistoupili k celkové generální opravě. 

Tyto opravy zahrnují:

 • demontáž kompletního varhanního stroje, čištění, odvoz do dílen

 • truhlářské vyspravení varhanní skříně, čištění, impregnace

 • oprava traktury, výměna Pb trubiček

 • restaurování vzduchových měchů, odvoz do dílen

 • restaurování hrací skříně

 • restaurování pedálnice, vzdušnice pedálnice, vzdušnice 1. manuálu, 2. manuálu

 • restaurování píšťalnic, stoliček, stojánků a držáků píšťal

 • restaurování Lg píšťal, kovových píšťal

 • restaurování jazykových registrů

 • zpětný dovoz veškerých komponentů na kůr, zpětná montáž

 • závěrečná intonace, ladění

Práce jsou rozděleny na dvě etapy a potrvají dva roky.

Během oprav budou bohoslužby doprovázeny hrou na digitální klávesy, které jsou umístěny v pravé lodi kostela.

Celková částka za generální opravu byla stanovena na 1 748 000,- Kč.

Na financování se podílí: Římskokatolická farnost Bruntál, Biskupství ostravsko-opavské, Česká provincie Německého řádu, Moravskoslezský kraj a Město Bruntál.

O probíhajících opravách vás budeme průběžně informovat v nedělních ohláškách a na webových stránkách farnosti.

 

Ke dni 28.06.2022 jsme již formou darů při mimořádných sbírkách v kostele získali částku

508 700,- Kč.

 

Za všechny vaše dary Vám Pán Bůh zaplať!

Vaši duchovní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2