Vítejte na webu bruntálské farnosti

 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
Vytisknout

Pokojný advent

Napsal Administrator on .

Pokud pro nás advent není zrovna radostným obdobím,

pamatujme,

že betlémská hvězda vyšla v temnotě.

 

Pokojné prožití adventní doby v soustředěném naslouchání Božího slova

v radostném očekávání příchodu Spasitele

vám všem přejí

P. Dariusz Cecerski

a Karel Peschke

 

 

Příští neděle je 3. neděle adventní /radostná/  - mše sv. ve farním kostele v Bruntále v 9,00

Sbírka z příští neděle je určena na vánoční výzdobu a potřeby kostela. Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

V sobotu 10. 12. jste srdečně zváni na poutní mši sv. při slavnosti Neposkvrněného početí P, Marie

k patrociniu filiálního kostela ve Starém Městě u Bruntálu.

Začátek mše sv. bude v 11,00 hodin dopoledne.

Na setkání se těší členové farní obce ve Starém Městě

 

 

 

Vytisknout

Ukončení generální opravy varhan ve farním kostele v Bruntále

Napsal Administrator on .

 

Bratři a sestry.

 

Generální oprava varhan ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále je u konce.

Oprava proběhla podle smluvních podmínek. Při převzetí bylo zjištěno několik závad, které byly minulý týden odstraněny.

Plné zprovoznění varhan plánujeme na třetí /radostnou/ neděli adventní - 11.12.2022

 

Ke dni 20.11.2022 jsme již formou darů při mimořádných sbírkách v kostele získali částku 567 700,- Kč.

Náklady na generální opravu činily 1 748 000,-Kč.  

Ze sbírek, dotací a darů jsme získali celkovou částku 1 867 700,- Kč, což je o 119 700,- Kč více.

Tato částka bude použita na restaurování varhanní skříně, což nebylo součástí opravy varhan.

Restaurátorský záměr a jeho realizace je plánována na rok 2024. 

 

Do varhanní skříně bude vložen tubus se jmény dárců a několik informací o opravě a o naší farnosti.

 

Bratři a sestry, nezbývá než vyjádřit naši vděčnost a poděkování za vaši nevídanou štědrost a podporu finanční i duchovní.

Všem, kteří jste na generální opravu přispěli, přejeme vše dobré a vyprošujeme Boží milost a požehnání.

 

Vaši duchovní.